Paranormaal therapeut & Geestelijk genezer

Energetisch therapeut

Als energetische therapeut  ben ik in staat mijn “geest” open te stellen als een kanaal voor de stroom van Goddelijke / kosmische geneeskracht. Deze intentie van geestelijke “geneeskracht” kan ik via mijn kanaal overdrachtelijk maken naar de cellen van mijn cliënten. De cliënt baadt tijdens de behandeling, zo gezegd, in een stroom van “genezend licht”. Deze energie heeft alle informatie in zich wat nodig is voor herstel of genezing van de cellen. Als energetische therapeut kan ik die kracht aanwenden om iemand concreet te helpen. Ook kan ik vanuit mijn specifiek inzicht vaak door middel van gesprekken, hulp of aanwijzingen geven hoe problemen kunnen worden aangepakt. Energetische therapie heeft goede resultaten bij veel ziekten en klachten.  Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat ze baat hebben bij de behandeling. Ook ervaren cliënten een verbeterde kwaliteit van leven als een positief effect.